tren kazası

tren kazası

a. 1. Demir yolunda meydana gelen kaza. 2. mec. Amacı belirlenmiş bir konunun, bir olayın gelişme aşamalarında bir tıkanıklık, olumsuzluk olma durumu.


tren kazası için benzer kelimeler


tren kazası, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, t harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 't', 'r', 'e', 'n', ' ', 'k', 'a', 'z', 'a', 's', 'ı', şeklindedir.
tren kazası kelimesinin tersten yazılışı ısazak nert diziliminde gösterilir.