tren

tren Fr. train

a. Demir yolunda yolcu ve yük taşımakta kullanılan, bir veya birkaç lokomotif tarafından çekilen vagonlar dizisi, katar, şimendifer: “O gece Eskişehir'den son kalkan trenle Ankara'ya dönüyordu.” -R. E. Ünaydın.


tren için benzer kelimeler


tren, 4 karakter ile yazılır. Ayrıca, t harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 't', 'r', 'e', 'n', şeklindedir.
tren kelimesinin tersten yazılışı nert diziliminde gösterilir.