burundağı

burundağı

Anasını emmemesi için buzağıların burnuna geçirilen başlık


burundağı, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'u', 'r', 'u', 'n', 'd', 'a', 'ğ', 'ı', şeklindedir.
burundağı kelimesinin tersten yazılışı ığadnurub diziliminde gösterilir.