çalışma ruhsatı

çalışma ruhsatı

a. Çalışma izni: “Bakanlığın istediği bazı teknik donanımı ikmal edemedikleri için çalışma ruhsatı alamıyorlarmış.” -O. Aysu.


çalışma ruhsatı İng. working license

Bir konuda iş yapmak için resmî kuruluşlardan alınan izin.


çalışma ruhsatı için benzer kelimeler


çalışma ruhsatı, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, ç harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ç', 'a', 'l', 'ı', 'ş', 'm', 'a', ' ', 'r', 'u', 'h', 's', 'a', 't', 'ı', şeklindedir.
çalışma ruhsatı kelimesinin tersten yazılışı ıtashur amşılaç diziliminde gösterilir.