defin ruhsatı

defin ruhsatı

a. Ölünün gömülmesi için belediye veya hükûmet doktorundan alınan izin.


defin ruhsatı için benzer kelimeler


defin ruhsatı, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'e', 'f', 'i', 'n', ' ', 'r', 'u', 'h', 's', 'a', 't', 'ı', şeklindedir.
defin ruhsatı kelimesinin tersten yazılışı ıtashur nifed diziliminde gösterilir.