çift sarmal

çift sarmal İng. double helix

Baz çiftlerinin hidrojen bağları ile birbirine bağlanmasıyla oluşan iki sarmallı DNA yapısı.


çift sarmal için benzer kelimeler


çift sarmal, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, ç harfi ile başlar, l harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ç', 'i', 'f', 't', ' ', 's', 'a', 'r', 'm', 'a', 'l', şeklindedir.
çift sarmal kelimesinin tersten yazılışı lamras tfiç diziliminde gösterilir.