alfa sarmal

alfa sarmal İng. alpha helix

Proteinlerdeki en yaygın ikincil yapılardan biri olup bir polipeptit zincirinin bir ana eksen etrafında genellikle sağ el yönünde kıvrılarak ve zincir içi hidrojen bağları oluşturarak meydana getirdiği sarmal yapı, sarmal.


alfa sarmal için benzer kelimeler


alfa sarmal, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, l harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'l', 'f', 'a', ' ', 's', 'a', 'r', 'm', 'a', 'l', şeklindedir.
alfa sarmal kelimesinin tersten yazılışı lamras afla diziliminde gösterilir.