sarmal

sarmal

sf. 1. fiz. Dolana dolana oluşmuş, birbirini izleyen, helisel, helezonlu, helezoni. 2. mec. İçinden çıkılmaz (durum).


sarmal İng. solenoid

Yalıtılmış iletken teli yuvaksal bir yüzey üzerine bir ya da çok katlı sararak elde edilen uzun makara, anlamdaş akım sarmalı.


sarmal İng. scroll

(Süsleme) İyon düzenindeki sütun başlıklarının üst bölümünde yanlara doğru burgaç biçiminde bökülen kıvrım.


sarmal İng. spiral

bak, tersüstel sarmal, hiperbolik sarmal, Arşimet sarmalı.


sarmal Osm. helezonî

(biyoloji, fizik)


sarmal Osm. helezon

(biyoloji, fizik)


sarmal İng. spiral, helicoid

genel uygulayım: Dolanarak oluşmuş, dolamlı, dolamsı (çizgi, biçim vb.).


sarmal İng. helix

Alfa sarmal.


sarmal İng. spiral

Sarılarak ya da çevrilerek devinen.


Sarmal İng. helix

1. İnsan dış kulağının dış kıvrımı. 2. DNA sarmalı. Heliks. 3. Bir tip ikincil protein yapısı.


sarmal için benzer kelimeler


sarmal, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, s harfi ile başlar, l harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 's', 'a', 'r', 'm', 'a', 'l', şeklindedir.
sarmal kelimesinin tersten yazılışı lamras diziliminde gösterilir.