çıkış sözü

çıkış sözü İng. Exit line

Bir oyuncunun sahneden ayrılması sırasında söylediği söz.


çıkış sözü için benzer kelimeler


çıkış sözü, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, ç harfi ile başlar, ü harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ç', 'ı', 'k', 'ı', 'ş', ' ', 's', 'ö', 'z', 'ü', şeklindedir.
çıkış sözü kelimesinin tersten yazılışı üzös şıkıç diziliminde gösterilir.