atalar sözü

atalar sözü Fr. Darbı mesel, Proverbe

İfade sanatlarına bürünmüş eski söz: Aç ne yemez, tok ne demez; üzüm üzüme baka baka kararır gibi.


atalar sözü için benzer kelimeler


atalar sözü, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ü harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 't', 'a', 'l', 'a', 'r', ' ', 's', 'ö', 'z', 'ü', şeklindedir.
atalar sözü kelimesinin tersten yazılışı üzös ralata diziliminde gösterilir.