atalar kütüğü

atalar kütüğü Dgr. ahnentafel (perdigrel)

atalar kütüğü için benzer kelimeler


atalar kütüğü, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ü harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 't', 'a', 'l', 'a', 'r', ' ', 'k', 'ü', 't', 'ü', 'ğ', 'ü', şeklindedir.
atalar kütüğü kelimesinin tersten yazılışı üğütük ralata diziliminde gösterilir.