dizin kütüğü

dizin kütüğü İng. index file

Bir veri kütüğüne dizinli sıralı kütük düzeninde doğrudan erişim olanağı sağlamak üzere kullanılan ve yalnızca dizin tutanaklarından oluşan yardımcı kütük.


dizin kütüğü için benzer kelimeler


dizin kütüğü, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, ü harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'i', 'z', 'i', 'n', ' ', 'k', 'ü', 't', 'ü', 'ğ', 'ü', şeklindedir.
dizin kütüğü kelimesinin tersten yazılışı üğütük nizid diziliminde gösterilir.