çoğaltma hakkı

çoğaltma hakkı İng. right of printing, right of reproduction

Bir yapıttan daha fazla sayı elde edilip edilmemesi ile ilgili hak.


çoğaltma hakkı için benzer kelimeler


çoğaltma hakkı, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, ç harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ç', 'o', 'ğ', 'a', 'l', 't', 'm', 'a', ' ', 'h', 'a', 'k', 'k', 'ı', şeklindedir.
çoğaltma hakkı kelimesinin tersten yazılışı ıkkah amtlağoç diziliminde gösterilir.