çoğaltma hakkı saklı

çoğaltma hakkı saklı İng. right of reproduction reserved

Çoğaltma hakkını izne bağlı tutan deyim.


çoğaltma hakkı saklı için benzer kelimeler


çoğaltma hakkı saklı, 20 karakter ile yazılır. Ayrıca, ç harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ç', 'o', 'ğ', 'a', 'l', 't', 'm', 'a', ' ', 'h', 'a', 'k', 'k', 'ı', ' ', 's', 'a', 'k', 'l', 'ı', şeklindedir.
çoğaltma hakkı saklı kelimesinin tersten yazılışı ılkas ıkkah amtlağoç diziliminde gösterilir.