çeviri hakkı saklı

çeviri hakkı saklı İng. right of translation reserved

Çeviri hakkının saklı tutulduğunu ve izne bağlı olduğunu gösteren deyim.


çeviri hakkı saklı için benzer kelimeler


çeviri hakkı saklı, 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, ç harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ç', 'e', 'v', 'i', 'r', 'i', ' ', 'h', 'a', 'k', 'k', 'ı', ' ', 's', 'a', 'k', 'l', 'ı', şeklindedir.
çeviri hakkı saklı kelimesinin tersten yazılışı ılkas ıkkah iriveç diziliminde gösterilir.