çeviri hakkı koşulu

çeviri hakkı koşulu İng. reservation about the translation right

Bir yapıtın başka dile çevrilmesi için konulan özel koşul.


çeviri hakkı koşulu için benzer kelimeler


çeviri hakkı koşulu, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, ç harfi ile başlar, u harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ç', 'e', 'v', 'i', 'r', 'i', ' ', 'h', 'a', 'k', 'k', 'ı', ' ', 'k', 'o', 'ş', 'u', 'l', 'u', şeklindedir.
çeviri hakkı koşulu kelimesinin tersten yazılışı uluşok ıkkah iriveç diziliminde gösterilir.