izinsiz çeviri süresi

izinsiz çeviri süresi İng. duration of without permission translation

Bir dilden başka bir dile yapılacak izinsiz çeviri için yasalarda belirtilen süre (5846 sayılı yasamıza göre bu süre 10 yıldır; bak. mad. 28).


izinsiz çeviri süresi için benzer kelimeler


izinsiz çeviri süresi, 21 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'z', 'i', 'n', 's', 'i', 'z', ' ', 'ç', 'e', 'v', 'i', 'r', 'i', ' ', 's', 'ü', 'r', 'e', 's', 'i', şeklindedir.
izinsiz çeviri süresi kelimesinin tersten yazılışı iserüs iriveç zisnizi diziliminde gösterilir.