çeviri hakkı

çeviri hakkı İng. right of translation

Bir yapıtın başka bir dile çevrilmesi hakkı (çeviriden başka, yabancı dilde çoğaltılmasını, yayımlanmasını, temsilini, radyo ya da televizyon ile yayımını, yeniden işlenmesi haklarını da kapsar).


çeviri hakkı için benzer kelimeler


çeviri hakkı, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, ç harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ç', 'e', 'v', 'i', 'r', 'i', ' ', 'h', 'a', 'k', 'k', 'ı', şeklindedir.
çeviri hakkı kelimesinin tersten yazılışı ıkkah iriveç diziliminde gösterilir.