çeviri yazı

çeviri yazı

a. dil b. 1. Bir yazıyı bütün ses inceliklerini belirterek başka bir alfabeye çevirme yolu, yazı çevirimi, transkripsiyon. 2. Sözlü metinlerin ses inceliklerinin ayrıntılı bir biçimde özel işaretlerle yazıya aktarılması.


çeviri yazı

Azerbaycan Türkçesi: transliterasiya; Türkmen Türkçesi: transliteratsiya;Gag.:transliteratsiya ~ aktarma yazı; Özbek Türkçesi: transliteratsiya; Uygur Türkçesi: tärcimilik yeziq ~transliteratsiyä; Tatar Türkçesi: transliteratsiya; Başkurt Türkçesi: transliteratsiya; Kmk:transliteratsiya; Krç.-Malk.: transliteratsiya; Nogay Türkçesi: transliteratsiya; Kazak Türkçesi: transliteratsiya; Kırgız Türkçesi: transliteratsiya; Alt:: transliteratsiya; Hakas Türkçesi: transliteratsiya; Tuva Türkçesi: transliteratsiya; Şor Türkçesi: transliteratsiya; Rusça: transliteratsiya


çeviri yazı için benzer kelimeler


çeviri yazı, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, ç harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ç', 'e', 'v', 'i', 'r', 'i', ' ', 'y', 'a', 'z', 'ı', şeklindedir.
çeviri yazı kelimesinin tersten yazılışı ızay iriveç diziliminde gösterilir.