çeviri

çeviri

a. 1. Bir dilden başka bir dile aktarma, çevirme, tercüme: “Var olanla her çeşit işlemi bu çevirilerle yürütebiliriz.” -N. Uygur. 2. Bir dilden başka bir dile çevrilmiş yazı veya kitap, tercüme: “Düşüncelerimi sormak üzere bu çevirileri parça parça İstanbul'a yollamıştı.” -T. Buğra.


çeviri İng. translation

Bir dilden bir dile yapılan aktarma, bir yapıtın başka bir dile aktarılması.


çeviri Osm. tercüme

1. Bir yapıtın, bir dilden başka bir dile aktarılması. 2. Bir dilden bir başka dile aktarılan yapıt.


çeviri için benzer kelimeler


çeviri, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, ç harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ç', 'e', 'v', 'i', 'r', 'i', şeklindedir.
çeviri kelimesinin tersten yazılışı iriveç diziliminde gösterilir.