çeviri çarpanı

çeviri çarpanı İng. conversion factor

Bir niceliği, verildiği birimlerden başka birimlere dönüştürmek için kullanılan değişmez çarpan.


çeviri çarpanı için benzer kelimeler


çeviri çarpanı, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, ç harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ç', 'e', 'v', 'i', 'r', 'i', ' ', 'ç', 'a', 'r', 'p', 'a', 'n', 'ı', şeklindedir.
çeviri çarpanı kelimesinin tersten yazılışı ınapraç iriveç diziliminde gösterilir.