çoğaltma

çoğaltma

a. 1. Çoğaltmak işi, teksir, fazlalaştırma, ziyadeleştirme. 2. Aslına uygun olarak yapılan taklit, reprodüksiyon. 3. Bir sanat eserinin kopyası veya taklidi, reprodüksiyon.


çoğaltma İng. duplication
çoğaltma İng. replication
çoğaltma İng. augmentation, multiplying, multiplication

basımcılık: Bir jelatin tabakasına aktarılmış olan yazıyı, üzerine kâğıt bastırarak çok sayıda çıkartma yöntemi.


çoğaltma İng. printing

Bir yapıttan çok sayıda yapıt sayısı elde etme.


çoğaltma Osm. iksar, tatvil

Yersiz, gereksiz birtakım yinelemelerle, kıtıkla sözü uzatma.


çoğaltma için benzer kelimeler


çoğaltma, 8 karakter ile yazılır. Ayrıca, ç harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ç', 'o', 'ğ', 'a', 'l', 't', 'm', 'a', şeklindedir.
çoğaltma kelimesinin tersten yazılışı amtlağoç diziliminde gösterilir.