çoğaltma kalıbı

çoğaltma kalıbı Osm. teksir kalıbı

(Heykel) Bir özgün heykelin birden çok benzetisi çıkarılmak istendiğinde yapılan çok parçalı kalıp. a. bk. kalıp.


çoğaltma kalıbı için benzer kelimeler


çoğaltma kalıbı, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, ç harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ç', 'o', 'ğ', 'a', 'l', 't', 'm', 'a', ' ', 'k', 'a', 'l', 'ı', 'b', 'ı', şeklindedir.
çoğaltma kalıbı kelimesinin tersten yazılışı ıbılak amtlağoç diziliminde gösterilir.