çokdüzlemli açı

çokdüzlemli açı Osm. zâviye-i mücesseme

(matematik)


çokdüzlemli açı için benzer kelimeler


çokdüzlemli açı, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, ç harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ç', 'o', 'k', 'd', 'ü', 'z', 'l', 'e', 'm', 'l', 'i', ' ', 'a', 'ç', 'ı', şeklindedir.
çokdüzlemli açı kelimesinin tersten yazılışı ıça ilmelzüdkoç diziliminde gösterilir.