damar ezimi

damar ezimi Fr. Angiotripsie

damar ezimi için benzer kelimeler


damar ezimi, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'a', 'm', 'a', 'r', ' ', 'e', 'z', 'i', 'm', 'i', şeklindedir.
damar ezimi kelimesinin tersten yazılışı imize ramad diziliminde gösterilir.