taş ezimi

taş ezimi Fr. Lithoclastie
taş ezimi Fr. Lithontripsie
taş ezimi Fr. Lithothlibie
taş ezimi Fr. Lithotripsie
taş ezimi Fr. Lithotritie ou lithotripsie

taş ezimi için benzer kelimeler


taş ezimi, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, t harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 't', 'a', 'ş', ' ', 'e', 'z', 'i', 'm', 'i', şeklindedir.
taş ezimi kelimesinin tersten yazılışı imize şat diziliminde gösterilir.