daraçılı ikizkenar üçgen

daraçılı ikizkenar üçgen Fr. triangle isocèle aux angles aigus

daraçılı ikizkenar üçgen için benzer kelimeler


daraçılı ikizkenar üçgen, 24 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'a', 'r', 'a', 'ç', 'ı', 'l', 'ı', ' ', 'i', 'k', 'i', 'z', 'k', 'e', 'n', 'a', 'r', ' ', 'ü', 'ç', 'g', 'e', 'n', şeklindedir.
daraçılı ikizkenar üçgen kelimesinin tersten yazılışı negçü ranekziki ılıçarad diziliminde gösterilir.