ikizkenar hiperbol

ikizkenar hiperbol Fr. hyperbole équilatère

(matematik)


ikizkenar hiperbol için benzer kelimeler


ikizkenar hiperbol, 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, l harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'k', 'i', 'z', 'k', 'e', 'n', 'a', 'r', ' ', 'h', 'i', 'p', 'e', 'r', 'b', 'o', 'l', şeklindedir.
ikizkenar hiperbol kelimesinin tersten yazılışı lobrepih ranekziki diziliminde gösterilir.