ikizkenar diküçgen

ikizkenar diküçgen Fr. triangle rectangle et isocèle

(matematik)


ikizkenar diküçgen için benzer kelimeler


ikizkenar diküçgen, 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'k', 'i', 'z', 'k', 'e', 'n', 'a', 'r', ' ', 'd', 'i', 'k', 'ü', 'ç', 'g', 'e', 'n', şeklindedir.
ikizkenar diküçgen kelimesinin tersten yazılışı negçükid ranekziki diziliminde gösterilir.