defne yaprağı yağı

defne yaprağı yağı İng. myrica oil

Sarı renkli parfümeride koku verici olarak kullanılan güzel kokulu bir madde.


defne yaprağı yağı için benzer kelimeler


defne yaprağı yağı, 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'e', 'f', 'n', 'e', ' ', 'y', 'a', 'p', 'r', 'a', 'ğ', 'ı', ' ', 'y', 'a', 'ğ', 'ı', şeklindedir.
defne yaprağı yağı kelimesinin tersten yazılışı ığay ığarpay enfed diziliminde gösterilir.