değiş oranı

değiş oranı İng. conversion rate

Çevrilebilir bir borç belgitini pay belgitleri ile değiştirme oranı.


değiş oranı için benzer kelimeler


değiş oranı, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'e', 'ğ', 'i', 'ş', ' ', 'o', 'r', 'a', 'n', 'ı', şeklindedir.
değiş oranı kelimesinin tersten yazılışı ınaro şiğed diziliminde gösterilir.