değişi

değişi İng. mutation

Halkbilim olaylarıyla ürünlerinin hiçbir dış etken olmadan özbiçimleriyle olgularının büyük ölçüde değişmesi, bk. değişi kuramı.


değişi için benzer kelimeler


değişi, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'e', 'ğ', 'i', 'ş', 'i', şeklindedir.
değişi kelimesinin tersten yazılışı işiğed diziliminde gösterilir.