artı değişi

artı değişi İng. increment

f gerçek işlevinin tanım kümesindeki bir x sayısı için, (…)sayısı.


artı değişi için benzer kelimeler


artı değişi, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'r', 't', 'ı', ' ', 'd', 'e', 'ğ', 'i', 'ş', 'i', şeklindedir.
artı değişi kelimesinin tersten yazılışı işiğed ıtra diziliminde gösterilir.