değişi kuramı

değişi kuramı İng. mutation theory

Halkbilim ürünleriyle olaylarının hiçbir dış etken olmadan kendiliklerinden değişeceklerine ilişkin kuram. bk. değişi.


değişi kuramı için benzer kelimeler


değişi kuramı, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'e', 'ğ', 'i', 'ş', 'i', ' ', 'k', 'u', 'r', 'a', 'm', 'ı', şeklindedir.
değişi kuramı kelimesinin tersten yazılışı ımaruk işiğed diziliminde gösterilir.