eksi değişi

eksi değişi İng. decrement

f gerçek işlevinin tanım kümesindeki bir x sayısı için, h>0 olmak üzere f(x)-f(x-n) sayısı.


eksi değişi için benzer kelimeler


eksi değişi, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, e harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'e', 'k', 's', 'i', ' ', 'd', 'e', 'ğ', 'i', 'ş', 'i', şeklindedir.
eksi değişi kelimesinin tersten yazılışı işiğed iske diziliminde gösterilir.