artı buzsal

artı buzsal İng. positive crystal

Olağandışı ışığın kırılım imleci olağan ışığınkinden büyük alan çift kırıcı yönser buzsul.


artı buzsal için benzer kelimeler


artı buzsal, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, l harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'r', 't', 'ı', ' ', 'b', 'u', 'z', 's', 'a', 'l', şeklindedir.
artı buzsal kelimesinin tersten yazılışı laszub ıtra diziliminde gösterilir.