artı çarpıklık

artı çarpıklık İng. positive skewness

bk. çarpıklık.


artı çarpıklık için benzer kelimeler


artı çarpıklık, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'r', 't', 'ı', ' ', 'ç', 'a', 'r', 'p', 'ı', 'k', 'l', 'ı', 'k', şeklindedir.
artı çarpıklık kelimesinin tersten yazılışı kılkıpraç ıtra diziliminde gösterilir.