değme yatak

değme yatak İng. contact deposit

değme yatak için benzer kelimeler


değme yatak, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'e', 'ğ', 'm', 'e', ' ', 'y', 'a', 't', 'a', 'k', şeklindedir.
değme yatak kelimesinin tersten yazılışı katay emğed diziliminde gösterilir.