deliden al uslu haberi

deliden al uslu haberi

“deli, sır saklamasını bilmediği için haberin doğrusu ondan alınır” anlamında kullanılan bir söz.


deliden al uslu haberi için benzer kelimeler


deliden al uslu haberi, 22 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'e', 'l', 'i', 'd', 'e', 'n', ' ', 'a', 'l', ' ', 'u', 's', 'l', 'u', ' ', 'h', 'a', 'b', 'e', 'r', 'i', şeklindedir.
deliden al uslu haberi kelimesinin tersten yazılışı irebah ulsu la nediled diziliminde gösterilir.