akıllı uslu

akıllı uslu

sf. 1. Dengeli olan. 2. zf. Akıllı olarak, yaramazlık etmeyerek.


akıllı uslu için benzer kelimeler


akıllı uslu, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, u harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'k', 'ı', 'l', 'l', 'ı', ' ', 'u', 's', 'l', 'u', şeklindedir.
akıllı uslu kelimesinin tersten yazılışı ulsu ıllıka diziliminde gösterilir.