demoralize etmek

demoralize etmek

moralini bozmak.


demoralize etmek için benzer kelimeler


demoralize etmek, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'e', 'm', 'o', 'r', 'a', 'l', 'i', 'z', 'e', ' ', 'e', 't', 'm', 'e', 'k', şeklindedir.
demoralize etmek kelimesinin tersten yazılışı kemte ezilaromed diziliminde gösterilir.