deniz çekilmesi

deniz çekilmesi Osm. rücu-u bahir

(coğrafya, jeoloji)


deniz çekilmesi için benzer kelimeler


deniz çekilmesi, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'e', 'n', 'i', 'z', ' ', ' ', 'ç', 'e', 'k', 'i', 'l', 'm', 'e', 's', 'i', şeklindedir.
deniz çekilmesi kelimesinin tersten yazılışı isemlikeç zined diziliminde gösterilir.