deniz gerilemesi

deniz gerilemesi İng. marine regression

Taban düzeyinde oluşan değişmelere bağlı olarak denizin çekilmesi ve bir bölüm sığdiplerin karaya dönüşmesi, bk. deniz ilerlemesi.


deniz gerilemesi İng. regression

Denizin çekilip karadan uzaklaşması.


deniz gerilemesi için benzer kelimeler


deniz gerilemesi, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'e', 'n', 'i', 'z', ' ', 'g', 'e', 'r', 'i', 'l', 'e', 'm', 'e', 's', 'i', şeklindedir.
deniz gerilemesi kelimesinin tersten yazılışı isemelireg zined diziliminde gösterilir.