deniz ilerlemesi

deniz ilerlemesi İng. marine transgression

Taban düzeyinde oluşan değişmelere bağlı olarak denizin yükselip ilerlemesi ve bir bölüm kara alanının sular altında kalması. bk. deniz gerilemesi.


deniz ilerlemesi İng. transgression

Deniz havzasının genişlemesi ve denizin karalar üzerinde ilerlemesi.


deniz ilerlemesi için benzer kelimeler


deniz ilerlemesi, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'e', 'n', 'i', 'z', ' ', 'i', 'l', 'e', 'r', 'l', 'e', 'm', 'e', 's', 'i', şeklindedir.
deniz ilerlemesi kelimesinin tersten yazılışı isemelreli zined diziliminde gösterilir.