deniz leventleri

deniz leventleri

Korsan gemilerinde çalışanlardan ya da kıyı halkından seçilen, bulundukları yerlerde güvenliği sağlayan, savaş zamanı deniz askeri olarak görev yapan bir asker sınıfı.


deniz leventleri için benzer kelimeler


deniz leventleri, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'e', 'n', 'i', 'z', ' ', 'l', 'e', 'v', 'e', 'n', 't', 'l', 'e', 'r', 'i', şeklindedir.
deniz leventleri kelimesinin tersten yazılışı ireltnevel zined diziliminde gösterilir.