dere alabalığı

dere alabalığı İng. brooktrout

Kemikli balıklar (Teleostei) takımının alabalıkgiller (Salmonidae) familyasından, eti çok lezzetli, Kuzey Amerika tatlı sularında yaygın olan bir tür.


dere alabalığı Lat. Salmo fontinalis

(zooloji)


dere alabalığı İng. brook-trout

(Salmo fontinalis) Kemikli-balıklar (Teleostei) takımının alabalıkgiller (Salmonidae) familyasından bir balık türü. Eti çok lezzetli olduğu için değerli bir av balığıdır. Kuzey Amerika tatlı sularında çok yaygındır.


dere alabalığı için benzer kelimeler


dere alabalığı, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'e', 'r', 'e', ' ', 'a', 'l', 'a', 'b', 'a', 'l', 'ı', 'ğ', 'ı', şeklindedir.
dere alabalığı kelimesinin tersten yazılışı ığılabala ered diziliminde gösterilir.