desidual olmayan plasenta

desidual olmayan plasenta İng. nondeciduous placenta

Desidua hücresi bulunmayan, doğum sırasında plasentanın anaya ait kısmında yıkımlanmanın biçimlenmediği inek ve kısrak gibi hayvanlarda görülen plasenta tipi, nondesidual plasenta, adesidual plasenta.


desidual olmayan plasenta için benzer kelimeler


desidual olmayan plasenta, 25 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'e', 's', 'i', 'd', 'u', 'a', 'l', ' ', 'o', 'l', 'm', 'a', 'y', 'a', 'n', ' ', 'p', 'l', 'a', 's', 'e', 'n', 't', 'a', şeklindedir.
desidual olmayan plasenta kelimesinin tersten yazılışı atnesalp nayamlo laudised diziliminde gösterilir.