diskoidal plasenta

diskoidal plasenta İng. placenta discoidalis, İng. discoid placenta

anat. İnsan ve maymunlarda görülen, villusların koryon kesesinin belirli yerlerinde yaptığı disk biçimindeki oluşum.


diskoidal plasenta için benzer kelimeler


diskoidal plasenta, 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'i', 's', 'k', 'o', 'i', 'd', 'a', 'l', ' ', 'p', 'l', 'a', 's', 'e', 'n', 't', 'a', şeklindedir.
diskoidal plasenta kelimesinin tersten yazılışı atnesalp ladioksid diziliminde gösterilir.