diffuz plasenta

diffuz plasenta Lat. placenta diffusa

Yaygın plasenta.


diffuz plasenta için benzer kelimeler


diffuz plasenta, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'i', 'f', 'f', 'u', 'z', ' ', 'p', 'l', 'a', 's', 'e', 'n', 't', 'a', şeklindedir.
diffuz plasenta kelimesinin tersten yazılışı atnesalp zuffid diziliminde gösterilir.