endotelyokoriyal plasenta

endotelyokoriyal plasenta İng. placenta endotheliochorialis, İng. endotheliochorial placenta

anat. Fetüste koryon villuslarının döl yatağı kan damarlarının endoteline kadar uzanan plasenta çeşidi. Karnivorlarda görülen bu tip plasentada koryon villuslarındaki trofoblast hücrelerinin proteolitik enzimleri, döl yatağı mukozasının epiteliyle bağ doku katmanını eriterek villuslar damarların endoteline uzanır.


endotelyokoriyal plasenta için benzer kelimeler


endotelyokoriyal plasenta, 25 karakter ile yazılır. Ayrıca, e harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'e', 'n', 'd', 'o', 't', 'e', 'l', 'y', 'o', 'k', 'o', 'r', 'i', 'y', 'a', 'l', ' ', 'p', 'l', 'a', 's', 'e', 'n', 't', 'a', şeklindedir.
endotelyokoriyal plasenta kelimesinin tersten yazılışı atnesalp layirokoyletodne diziliminde gösterilir.